Bøn og Gudstjeneste

ORA ET LABORA


Som trapist munk var abbed Franz Pfanner, ordenens stifter, fortrolig med Benediktreglen. Ora et labora (bed og arbejde) præger derfor også vores ordensliv.


Mens de kontemplative ordensfolk beder op til 7 gange om dagen - og nogle gange også om natten - så har vi som missionarisk ordensfællesskab kun tre obligatoriske bønstider: morgenbøn (Laudes), aftenbøn (Vesper) og natbøn (Komplet).


Udover dette er alle søstre forpligtet til privat bøn, dvs. mediation, betragtning, skriftlæsning etc. Denne bøn er ikke så meget en "pligt" men betyder for os den åndedræt vi åndelig talt lever af. At være sammen med Gud i bønnen, i stilhed er livsnødvendigt for os.


Man er velkommen til at deltage i vore bønner og i fejringen af eukaristien (messen).

Messe-og bøntider:


Alle offentlige gudstjenester, messer og andre sammenkomster på Klosteret i Holte aflyses resten af marts måned pga. Corona-epidemien.


Vi holder jer underrettet om nye messe-og bøntider lige så snart situationen ændre sig

 


Tidebønner:

Laudes (morgenbøn): kl. 7.30

Vesper (aftenbøn): kl. 18

Komplet (natbøn): kl. 20

undtagen:


tirsdag: Vesper privat

torsdag: Laudes privat

fredag: Komplet efter tilbedelse kl. 19Rosenkransbøn:

Hver lørdag kl. 17.00 - efterfulgt af Vesper

Tilbedelse:

Hver fredag aften kl. 19 - afsluttes med Komplet