Hvem vi er

Vi er et internationalt katolsk ordensfællesskab. I 1916 blev vore søstre sendt til Danmark for at hjælpe med pastoralarbejdett på øen Bornholm.  I 1959 købte vore søstre den gamle herregård med navnet "Nordvanggaard" i Birkerød og indrettede den som plejehjem, børnehave og katolsk kirkecenter. Gennem mange år har søstrene levet og virket her og skabt gode relationer til kommunen, naboer og venner. Plejehjemmet og senere hen også børnehaven overgik i kommunenes regi efter at de sidste af vore søstre der arbejdede dér gik på pension.


I september 2013 blev så også den katolske kirke nedlagt, fordi vi besluttede at sælge deres kloster. Huset og grunden med alt i alt 9.000 km var for stor til at bebo og vedligeholde.

Den 1. maj 2015 har Rudersdal kommunen købt Nordvanggaard og indrettet den som flygtningecenter, hvor mennesker fra de krigsramte områder i Syrien, Irak og Somalia kan finde et tilflugtssted, mens vi søstre gik i gang med at bygge et nyt kloster i Holte.

Den 1. juni 2017 flyttede vi ind i det nye kloster. VI - det er:

SR. MARIA CPS


Sr. Maria stammer fra Østrig og har været i Danmark i over 30 år. Hun har i mange år arbejdet på vores plejehjem og er nu pensionist og tager sig af hus og have.

SR. ANNA MIRIJAM CPS


Sr. Anna Mirijam kommer fra Tyskland og har boet i Danmark i 12 år. Hun er generalsekretær for den Nordiske Bispekonference og leder et konvertitkursus i København. Hun er også priorinde af klosteret.

SR. ELIZABETH -VIMBAI CPS


Sr. Elisabeth-Vimbai stammer fra Zimbabwe og har været i Danmark i 11 år. Hun arbejder i SFOen på Rygaard-Skole som pædagog.

Vores historie


"Når ingen går  - går jeg!"

Dette var den yngste priors svar på en generalforsamling af trappisterne i 1879. Et modigt og beslutsomt svar på en sydafrikansk biskops bøn om munke til sit bispedømme.


Dem som gav dette svar, var Franz Pfanner, den senere grundlægger for Mariannhill og for Mariannhills missionssøstre af det dyrebare blod.


Trappisterne er tiende munke, mennesker, som har fundet deres kald i et kontemplativt liv, tilbagetrukkent uden at arbejde udenfor klostret.


Men – Trappisterne i Afrika – er det muligt?


Når ingen går – går jeg. .. Franz Pfanner tog sammen med 30 munke til Sydafrika. Efter mange vanskeligheder blev grundstenen til den senere missionscentrum Mariannhill grundlagt i julen 1882 i nærheden af havnebyen Durban.


Ingen tænkte i første omgang på, at munkene skulle udføre missionsarbejde. Trappisterne ville gerne forkynde den kristne tro i stilhed gennem bøn og arbejde.


Men Gud havde andre planer.  Pater Franz så snart, at han og hans munke ikke kunne leve op til menneskerne forventninger, ønsker og spørgsmål ved den trappistiske livsform.  Han lagde mærke til at undervisningen, katechekese og håndværkelige uddannelse var meget vigtigt. Samtidig var det hans anliggende, at hjælpe og støtte børn og voksne uafhængig af deres hudfarve, race og religion – til forargelsen for kolonialregeringen. En særlig nødvendighed så han i undervisningen og opdragelsen af piger og kvinder.


Derfor kaldte han i 1885 kvinder – først som missionshjælpere – fra Tyskland til Afrika. Det var begyndelsen af vores orden,


Missionssøstre af det dyrebare blod


fra Mariannhill
Efter hans udtrykkelige ønske skulle søstrene først og fremmest være der for missionen. Med navnet ”Missionssøstre af det dyrebare blod” gav han dem den særlige opgave, at forære Kristi blod og gøre det frugtbart for alle mennesker gennem deres arbejde.


”Ånden, jeg vil indprente mine søstre, er venligheden og munterhed.” Vores med-grundlæggerinde ”Moder Paula Emunds” – en kvinde fra første stund – har på en væsentlig måde præget vort fællesskab. I dag er vi omkring 900 søstre. Efter vores grundlæggers hensigt og vores regel står vi til rådighed for ”de nationer og folkeslag, hvor kirken ikke har slået rødder eller hvor den ikke er levedygtig uden hjælp”.


De fleste søstre bor og arbejder i Afrika, Nordamerika, Kanada, NyGuinea, Tyskland, Danmark, Holland, Østrig, Portugal, Rumænien og Sydkorea.


Vore fællesskaber i Danmark hører til den tyske provins. Priovinzhuset ligger i Neuenbeken, i nærheden af Paderborn og er samtidig uddannelsessted for postulanter og novicer.

Provinshuset i Neuenbeken - Tyskland

Missionscentrum Mariannhill i provinsen Natal i Sydarika