kyskhed, lydighed og fattigdomHvorfor er vi ikke gift?

Hvorfor har vi ingen børn?


Guds længsel efter os  - og vor længsel efter Gud er kernen i vores ordensliv.


Ved at aflægge løfterne hengiver og skænker vi os helt til Gud, vi indgår "en pagt", en slag aftale. Dt kan ofte være svært for undenforstående, at forstå den dybere mening med at aflægge løfterne, fordi de tilsyneladende er udtryk for en begrænsning og indskrænkning af den personlige frihed.


For at forstå løfternes mening dybere, må vi forstå, at Gud har en længsel efter os og at vi dybest set længes efter ham.


Kyskhed

en indbydelse til at give sig hen
Kyskhedsløftet er måske det løfte, som i vore dage er sværest at forstå. Dette løfte taler om vores kærlighed til Gud og om Guds kærlighed til os. Man kan ikke forstå kyskhedsløftet uden at have et personligt forhold til Gud.


At leve "kysk" betyder, at overgive sig, at vise hensyn, ikke at udnytte. Det samme gælder også i et ægteskab. Når ordensfolk lover at leve et liv i kyskhed - og dermed et liv uden at gifte sig og uden at få børn, så anerkender vi, at Gud elsker os og vi stiller vores kærlighed til Gud over alt andet og alle andre.


Et liv i kyskhed lærer os efterhånden, at blive som Jesus, så at Hans kærlighed kan skinne gennem vort liv og nå  til andre mennesker.


Lydighed

en indbydelse til at tillade


Ligesom alle andre løfter er også lydighedsløftet en indbydelse til friheden. Vi anerkender, at Gud har en plan med ethvert menneske.


Hele Jesu liv var rettet mod at søge Guds vilje og at gøre den. Ligesom Jesus prøver vi at finde Guds vilje, som den viser sig for os alle i de konkrete dagligdagssituationer.


Lydighed kræver god personlig dømmekraft, fordi lydighed ikke betyder, at udføre alt betingelsesløst.


Fattigdom -

en indbydelse til at give slip


Fattigdomsløftet taler om vores længsel om at lade Gud være alt i vores liv. Selvfølgelig er det godt og vigtigt at have penge, en stilling, at tjene til livets ophold. Men vi vælger ikke at være afhængig af det. Vi vil give Gud den første plads og leve efter Guds ord: "Mit rige er ikke af denne verden... Følg mig!" Dette er ikke en nedvurdering af arbejdende hænder eller af nordisk duelighed og talent, men et radikalt valg. 


Samtidig er fattigdomsløftet også et udtryk for vores solidaritet med alle, som ikke har det livsnødvendige. Ligesom Jesus selv var   fattig og ikke havde noget, som han kunne kalde for sit eget, sådan prøver vi at leve en enkel livsstil og dele det vi har med andre, - ikke kun penge, men også tid, evner, talenter...