vejen ind i klosteret

Hvordan bliver man

missionssøster af det dyrebare blod?

Et kald til ordenslivet er ikke noget, man selv kan gøre. Det er Gud, der kalder. Ligesom Jesus kaldte sine disciple, så er et kald til at være ordenssøster eller munk noget, der ligger i Guds hænder.

I Markusevangeliet kan man læse, hvordan et kald foregår og hvad meningen med en uddannelse som missionssøster af det dyrebare blod er:


"Da Jesus gik langs Galilæas Sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i færd med at kaste net i søen; for de var fiskere. Jesus sagde til dem: »Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Og de lod straks garnene være og fulgte ham. Da han gik et stykke videre, så han Jakob, Zebedæus' søn, og hans bror Johannes i båden i færd med at ordne garnene. Straks kaldte han på dem, og de lod deres far Zebedæus blive tilbage i båden sammen med daglejerne og fulgte ham".


Jesus kalder dem, han selv vil have - det er det føreste skridt. Og de kom til ham.

Dvs. den unge kvinde, som er kaldet, svarer på dette kald og kommer. Målet med ordensuddannelsen er først og fremmest "at være sammen med ham", dvs. at lære Jesus at kende. Efter denne "uddannelse" er man parat til at blive sendt ud.


Derfor findes der forskellige trin i en uddannelse som missionssøster af det dyrebare blod:1. Kandidatur

Kvinder, der er interesseret i at lære vores orden at kende, kommer i kontakt med os - mest gennem breve og besøg. Det er også muligt at leve "ordenslivet på tid", dvs. at bo nogle uger sammen med os for at se, hvad ordenslivet går ud på.


2. Postulat

Postulatet er det første officielle skridt ind i et af vore fællesskaber og varer som regel et år. I denne tid gælder det at vokse ind i ordenlivet og at fordybe tros- og bønslivet samtidig med at lære fællesskabets opgaver at kende.


3. Noviziat

Noviziatet varer som regel 2 år. Denne tid er den mest intensive i uddannelsen og gælder fordybelsen af sit kald, det åndelige liv og ordensfællesskabet spiritualitet.


Efter noviziatet binder man sig for et år gennem løfterne - kyskhed, lydighed og fattigdom- offentligt til Gud og til ordensfællesskabet.

Efter mindst 5 år følger så de evige løfter, dvs. man binder sig nu for evigt til Gud og til denne orden.