Vores spiritualitet

Missionssøstre af det dyrebare blod


Vores navn "Søstre af det dyrebare blod" lyder i mange menneskers øre meget mærkeligt. Og det kan vi godt forstå. Vores orden blev grundlagt i en tid, hvor man i katolske kirke kendte til en særlig fromhedform, som hedder "Jesu Hjerte til ære" - og man mente, at det var vigtigt, at se på Jesu kærlighed til os mennesker, som er så stor, at han hengav sit liv for os.


Men for at forstå, hvad vores spiritualitet, dvs. vores måde at leve vores tro på, kan det hjælpe at sammenligne det med noget, som vi kender - nemlig bloddonationen.


Hvorfor findes der folk, der donerer blod? Klart - for at hjælpe andre mennesker, der har været udsat for en ulykke og har mistet blod. Det kan være livsreddende, at give noget fra sit eget blod.


På en lignende måde vil vi hjælpe andre, med at leve - ikke kun overleve, men have "livet i fylde", som Jesus siger det, idet vi giver noget af os selv, fx. vore talenter, vores tid, et øre til at lytte, en hjælpende hånd...


Denne opgave udfører vi på forskellige måder: gennem katekese/undervisning af børn og unge, sognearbejde, som lærere, gennem tjenester på hospitaler, som læger eller sygeplejersker, som åndelige vejledere, i børnehaver, men først og fremmest ved den måde vi lever vores liv på og vores forhold til Gud.


Vi tror på, at Gud elsker ethvert menneske - uanset nationalietet, hudfarve, talenter og evner, uanset om man er rig eller fattig, rask eller syg, ung eller gammel. Gud elsker betingelsesløst. Det er det glade budskab, Jesus har givet os. Så højt har Gud elsket verden, at han gav sin egen søn og dermed sit hjerteblod.


Som Missionssøstre af det dyrebare blod har vi del i den opgave, at give Guds kærlighed videre til andre, dér hvor vi er.


Jesus har vist os Guds kærlighed, idet han var parat til at dø, til at hengive alt hvad han havde og var. Vi prøver at efterligne Jesus og give os selv - vore evner og talenter, vores tid og vores hjælp, ja, vore liv. Derfor er vi ikke gift, har ingen børn, lever i fællesskab og bruger meget tid på bøn og gudstjenester. Vore løfter (kyskhed, fattigdom og lydighed)er et svar på Guds kærlighed til enhver af os og samtidig en hjælp til at efterligne Jesus.